• 1st Period - Athletics
  2nd Period - Athletics
  3rd Period - Conference
  4th Period - Algebra 1
  5th Period - Algebra 1
  6th Period - Algebra 1 
  7th Period - STAAR Math
  8th Period - STAAR Math